วัตถุดิบ
image
บริษัท ทีเอสแอนด์พี ทรานสปอร์ท จำกัด
มีการเก็บสต๊อกไม้ซึ่งเป็นวัตถุดิบในจำนวนมาก เพื่อเอาไว้สนับสนุนการผลิตพาเลทและบรรจุภัณฑ์ไม้แบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเรา และในขณะเดียวกัน วัตถุดิบไม้เหล่านี้ยังมีไว้เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ต้องการใช้ไม้แปรรูปแบบนี้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้สร้างโกดังเก็บไม้ขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเก็บบรรจุไม้ในโกดังในปริมาณสูงถึง 12,800 ลูกบาร์ตเมตร ในพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ไม้ที่แปรรูปแล้วในขนาดต่างๆ จากไม้หลากหลายชนิด ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เรามีไว้ให้บริการตามความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึง
ชนิดของไม้และขนาด

1. ไม้เบญจพรรณพื้นบ้านสามารถหาได้ทั่วไปในประเทศ (อัดน้ำยาอบแห้ง)
• ไม้ยางพารา
• ไม้เบญจพรรณทั่วไป เช่น ไม้มะม่วง ไม้ขนุน ไม้ทุเรียน ฯ

2. ไม้เบญจพรรณเนื้อแข็งจากประเทศมาเลเซีย, อินโดนีเซีย และลาว

3. ไม้สนต่างประเทศ
image
วัตถุดิบ ไม้ขนาดต่างๆ
วัตถุดิบ ไม้ขนาดต่างๆ
image
เครื่องจักรสำหรับแปรรูปไม้
เครื่องจักรสำหรับแปรรูปไม้

การรับรองตามข้อกำหนดของ

IPPC และ ISPM15

เครื่องหมาย IPPC แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานสากลตามกฎบัตรที่ออกมาเพื่อใช้ควบคุมและคุ้มครองป่าไม้และพืชไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งอาจนำผลกระทบมาสู่ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทาง

เครื่องหมาย ISPM15 คือส่วนหนึ่งของ IPPC ที่กำหนดมาตรฐานสุขอนามัยของพืชโดยมีวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยง ในการแพร่กระจายของแมลงที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจติดมากับบรรจุภัณฑ์ประเภทไม้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ตามข้อกำหนดของ IPPC
Certificate : TS&P Transport Company Limited
Scope : Heat Treatment (HT)
Certificate Number TH-1001

  

image
Powered by MakeWebEasy.com