เกี่ยวกับเรา TS & P
บริษัท ทีเอสแอนด์พี ทรานสปอร์ท จำกัด

ผลิตและจำหน่ายพาเลทไม้ และบรรจุภัณฑ์ ในประเทศไทยมาตั่งแต่ พ.ศ. 2555 และมีการขยายอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จากผู้ผลิตและจำหน่ายพาเลทไม้และบรรจุภัณฑ์ไม้ในประเทศไทย เราได้ขยายการจำหน่ายออกสู่ตลาดต่างประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และประเทศแถบตะวันออกกลาง นอกจากพาเลทไม้และบรรจุภัณฑ์ที่เราส่งออกไปขายต่างประเทศแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับไม้ เช่น ไม้อัด  ไม้แผ่น เป็นต้น ในขณะเดียวกัน เรายังเป็นหนึ่งในจำนวนผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่สำหรับไม้แปรรูปทุกชนิด โดยเฉพาะไม้อุตสาหกรรมที่ใช้สำหรับทำพาเลทและบรรจุภัณฑ์ ในประเทศไทย

สินค้าของเรา
วัตถุดิบ
บริการของเรา

การรับรองตามข้อกำหนดของ

IPPC และ ISPM15

เครื่องหมาย IPPC แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานสากลตามกฎบัตรที่ออกมาเพื่อใช้ควบคุมและคุ้มครองป่าไม้ และพืช และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของศัตรูพืช ที่มีการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ ว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช (International Standards Phytosanitary Measures : ISPMS) เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบจากการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งอาจนำผลกระทบมาสู่ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางได้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ ตามข้อกำหนดของ IPPC (International Protection Convention) โดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งประเภทการรมควัน (Methyl Bromide) และ การอบด้วยความร้อน (Heat treatment)

สินค้าและบริการ

Powered by MakeWebEasy.com